יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

קרן הגשמה - מנהטן 2 זהב - עדכון לרבעון השלישי לשנת 2015

אני מצרף את העדכון הרבעוני שקיבלתי מקרן הגשמה בנוגע להשקעה שביצעתי בקרן בסוף 2013:

הנדון: עדכון משקיעי זהב בפרויקט Upper East Side, במנהטן, ניו- יורק (מנהטן 2)

אנו מתכבדים להציג בפניך את עדכון הרבעון השלישי לשנת 2015 בעניין השקעתך בפרויקטEast 60th Street 107 , מנהטן, ניו- יורק, בשיתוף עם היזם תומאס ליברמן.

תמצית ההשקעה

רכישת בניין מגורים בן ארבע קומות, הכולל 4 דירות וקומת מסחר בכתובת E 60th Street 107, במנהטן, ניו-יורק. היזם מתכנן להשביח את הדירות וקומת המסחר ולממשן כיחידות נפרדות. עלות הפרויקט עומדת על כ- 7,510,000 $. ההון העצמי הנדרש לפרויקט עומד על כ- 3,100,000 $, כאשר 964,423 $ מתוכם מכספי משקיעי הגשמה זהב בתמורה להחזקה בשיעור של כ- 31% בשותפות הנכס. יתרת ההון העצמי בסכום של 2,135,577 $ גויסה ממשקיעים נוספים ומהיזם. יתרת עלות הפרויקט ממומנת באמצעות הלוואה בנקאית. העברת כספי ההשקעה בוצעה בתאריך ה- 12/12/2013. משך הפרויקט הוערך ע"י היזם בכ- 28 חודשים.

התקדמות הפרויקט

היתר לעבודות השיפוץ - תכניות הבניין אושרו והתקבל היתר השיפוץ הנדרש מעיריית ניו-יורק (לצפייה בתכניות המאושרות לחץ כאן). במקביל, הגיש היזם תכניות נוספות לעירייה בהן בוצע שינוי בתכנון המעלית. הצפי הוא שהאישור יתקבל במהלך חודש דצמבר.
תהליך השיפוץ - בהתאם לעדכון הקודם, החל היזם בעבודות השיפוץ במהלך אוגוסט 2015, עם פינוי השוכר בדירת הפנטהאוז. במהלך חודש דצמבר 2015 צפויים דיירי הבניין, למעט הדיירת המוגנת, להתפנות מהבניין (במקביל לקבלת האישור מהעירייה לשינוי תכנון המעלית) ומיד לאחר מכן יחלו בעבודות השיפוץ בכלל שטחי הנכס.
פינוי הדיירת המוגנת - עבודות השיפוץ יחלו ללא פינויה של הדיירת המוגנת והיא תמשיך להתגורר בבניין במהלך עבודות השיפוץ.
שיווק הדירות - הצפי להתחלת תהליך שיווק הדירות הינו במהלך החודשים יוני-יולי 2016, כחודש לפני סיומן המתוכנן של עבודות השיפוץ בנכס, וזאת במטרה למקסם את מחירי המכירה.
Condo Book (רישום בית משותף) - במקביל, ממשיך היזם בהכנת ה- Condo Book על מנת למכור את החנות וכל אחת מהדירות בנפרד.
עמידה בלוחות זמנים ותקציב הפרויקט - הגשמה מבצעת בקרה שוטפת על התקדמות הפרויקט ונמצאת בקשר רציף עם היזם בכל הנושאים הרלוונטיים. הפרויקט מתקדם בהתאם לתקציב שנקבע בתכנית העסקית ולא קיימות חריגות נכון למועד זה. עם זאת צפוי עיכוב של כשלושה חודשים במועד סיום הפרויקט, זאת לאור העיכוב שנוצר בקבלת ההיתר ותחילת עבודות השיפוץ.


המידע המובא באתר מציג את דעתו האישית של הכותב בלבד והינו לידע כללי בלבד ואין לראותו משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשיר פיננסי אחר. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ או שיווק השקעות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה